2022 Cadillac CT4-V and CT5-V Blackwing Order TrackerBelow is an order tracking summary for Cadillac V-Net members who have placed orders for a 2022 Cadillac CT4-V Blackwing or CT5-V Blackwing.


Production Status Codes:

 • 1100 – Order Placed at Dealership
 • 2000 – Order Accepted by GM
 • 2500 – Order Preferenced (or "Picked Up" or "Imaged")
 • 3000 – Order Accepted by Production Control
 • 3100 – Order Available to be Sequenced
 • 3300 – Order Scheduled for Production
 • 3400 – Order Broadcast (Internal Plant Order Produced)
 • 3800 – Vehicle Produced
 • 4000 – Vehicle Available to Ship
 • 4B00 – Bayed
 • 4150 – Vehicle Invoiced
 • 4200 – Vehicle Shipped
 • 4300 – Intermediate Delivery
 • 4800 – Rail Ramp Unload
 • 5000 – Vehicle at Dealer

Key:
 • TPW:  Targeted Production Week
 • EDD:  Estimated Delivery Date

Last Update:  01-27-2022

Be sure to check out the Official Cadillac CT4-V and CT5-V Blackwing Registry!
Member Model Order # VIN TPW EDD Status Code Last Updated
arod221 CT5-V ZPBGWQ N0810260 02/21/2022 4B00
SS_Shooter CT5-V ZMZVWF 1100
SIX 40 CT5-V ZNJPWP 1100
RupertH CT5-V ZPGJZJ 1100
Drozboyz CT5-V ZQWPRM N0860294 3800
MrsCTS-V CT5-V ZKWKKF 1100
Motorin Mark CT5-V ZSHCR0 1100
Absruler CT5-V ZRVZ2S N0810320 3800
GM-4-LIFE CT5-V ZKQWHX N0810110 12/19/2021 4300
Daijoubu CT5-V ZPMCRN 1100
Driveum CT5-V ZKVXDH N0860191 12/27/2021 4300
2019V CT5-V ZSVZT6 1100
KnightCaddy CT5-V ZNTD82 1100
Jimmerz CT5-V ZVCP5K 1100
BigDon CT5-V ZTXXCQ N0860318 3800
Vmoose22 CT5-V ZKQWT9 1100
GB2066 CT5-V ZQHWX2 1100
Slick Blackwing CT5-V ZTSK7P 1100
SteveH71 CT5-V ZTZR6H 1100
stonecoldtx CT5-V ZVMH64 N0810332 3800
Jbell127 CT5-V ZTVTPW 1100
BrakeFade CT5-V ZVSQJ4 1100
CheckM8 CT5-V ZRZTRR 1100
Bobo97 CT5-V ZRQCR3 1100
Vertical V CT5-V ZNDK6P N0860316 3800
neilerbs CT4-V ZVCSM7 1100
bsitebsitebsite CT5-V ZWQC1R 1100
daparker556 CT4-V ZVKV2Q N0460271 3800
ajamils CT5-V ZWWWG2 1100
JAL_787 CT4-V ZWXRQD N0460189 01/04/2022 4300
jasonfichter CT5-V ZVVR8Q 04/11/2022 3000
RojoCaliente CT4-V ZMKVPP 1100
Ergoc5 CT5-V ZXFDHR 1100
OLoft CT5-V ZXHCM9 3000
John CT5-V ZWWSQ5 1100
Boone450r CT5-V ZVWX83 1100
SteveH71 CT5-V ZRTR27 1100
Mike Martz CT5-V ZWCXWB 1100
Finally-a-V CT5-V ZXKCRH 1100
BAD2U CT4-V ZRPV6D 1100
540 Vette CT5-V ZSZKQC 01/31/2022 3400
frankfast97 CT5-V ZXQCG2 1100
drkchai CT5-V BCRG32 1100
LMS CT5-V ZVWKZP 1100
D3LM3L CT5-V ZXVQPR 1100
Sugeray CT5-V ZXKRFQ 02/28/2022 3100
Sugeray CT5-V ZWWGCS 1100
Cuse44 CT5-V ZRZSDK 1100
ericwilliamstevenson CT5-V ZVGFZ1 N0860329 3800
sicoo CT5-V ZXCVG8 1100
bernman CT4-V ZZFVR3 N0410338 3800
shortribs_40th CT5-V ZZPFNN 01/17/2022 3400
MatthewAMEL CT5-V ZZNDKG 1100
derekss02 CT5-V ZWQZ1F 1100
Can'twait CT5-V ZXKTF9 02/14/2022 3100
thisisgonnahurt CT5-V ZSXTNP 1100
Neveready CT5-V ZXKCJX 1100
Caddydaddy CT5-V ZWCV52 02/21/2022 3100
tateintx CT5-V ZVSZRZ N0810360 3800
PBKB CT5-V ZZZHGV 1100
Karussell58 CT5-V ZZKJ18 1100
CADvLTC CT5-V ZSVWC1 1100
Vakane CT5-V BBFX5S 01/24/2022 3400
mmartinez CT5-V ZXJTCK 1100
JEH CT5-V ZZZP7H 1100
vvrroom99 CT5-V ZSVXHX 02/21/2022 3000
Eazy_V CT5-V ZXCDX8 1100
SS_Shooter CT5-V ZXJVW4 1100
GTANotch88 CT5-V BFCSR9 N0860298 3800
CadzillaBoy CT5-V ZZPBFH 1100
DesertRJ CT4-V BCDCZ4 N0460260 3800
KurtJ CT5-V ZXGNNG 3000
Lateral G CT5-V BCCR4H 1100
m_r_chromium CT4-V ZZNQV0 1100
Slick Blackwing CT5-V BCDC78 1100
Unhugged CT5-V ZZTS1N 1100
abewhite CT5-V BBMKGM 1100
Jking CT5-V BBVDBK 1100
Firehawk1999 CT5-V ZPNWN5 1100
VagonLove CT5-V ZWMP2S 01/24/2022 3400
nickrgeorge CT4-V BCMC2C 1100
zuess42 CT5-V BCPQ47 1100
TheShark CT5-V ZSXT12 1100
windman11 CT4-V ZZBKXK 1100
LTzCT5VBW CT5-V BBDMVH 1100
fleezy CT4-V BCTN54 1100
Scooter CT5-V ZVFBPS 01/03/2022 3400
Akamai58 CT4-V ZWCMFZ 01/31/2022 3400
Joem CT5-V ZSMS65 1100
philip00ws6 CT5-V BCXGC2 1100
WSBW2021 CT5-V ZZKJGR 01/24/2022 3400
Carguyshu CT5-V BCKP5X 1100
Carguyshu CT5-V BCKTRZ 1100
turbotaz CT5-V BFGVG3 02/07/2022 3100
Beamz27 CT4-V BDPN4C 1100
Mvandy05 CT5-V ZXZTHQ 1100
jfk33 CT4-V BFKJPC N0460232 3800
rydinlowsince2000 CT5-V BCXHPB 1100
TmzBlackWing CT5-V BBCN5N 1100
TmzBlackWing CT5-V BCKR0F 1100
TmzBlackWing CT5-V BCKM2P 1100
TmzBlackWing CT5-V BBDX1X 1100
TalsBW CT5-V ZWHMXZ N0810348 3800
MEissler CT5-V BCFQ1G 02/14/2022 3100
jumpmanjay CT5-V ZXNZG6 1100
MattH CT4-V ZWCGT6 N0460258 3800
Mtgmaker CT5-V ZRZTS0 02/07/2022 3100
668LT4 CT5-V BBVDDB 1100
RavenBW22 CT5-V ZZXMS5 1100
SaraiGonza CT4-V BBTX59 1100
Oldman River CT5-V BCPCZP 1100
Dunebuddy9 CT5-V ZWRR9K 1100
robert270 CT4-V ZVMGB1 12/13/2021 3400
zomb13 CT5-V ZVMB57 03/07/2022 3000
RickFBMW CT5-V BFNZ5V 1100
bloominguez CT5-V ZWWD0H N0860328 3800
DSG3249 CT5-V BBRV49 1100
Blackwing16 CT4-V BDPKPD 01/31/2022 3400
white98ls CT5-V BGMW4S 1100
Cbrcr99 CT5-V BCDNZJ 01/24/2022 3400
Rift6SpdBW CT5-V BBRWXM 1100
m88 CT5-V ZZTT17 1100
Elessthree CT4-V BGQBCW 1100
Steven Buckler CT5-V ZSVXDT 1100
soulsea CT5-V BGRMJ5 1100
goofy954 CT5-V BFPDV0 1100
ggates CT5-V BCXGCV 1100
arudeone CT4-V ZZQMM5 01/24/2022 3400
Braden CT4-V BDZX72 1100
caddy76p1 CT5-V BGQQ6C 1100
scot901sc CT4-V BGPZ8B 1100
KeysMike CT4-V ZVKJP5 N0410389 3800
flipray CT5-V BGPD7S 1100
DS0226 CT4-V ZVMFKZ N0460224 3800
Bigfx CT4-V ZXQDSC N0460186 DELAYED 4300
Newt214 CT4-V BGSNPR 1100
Bakerdog CT5-V BGRSFB 3000
MrKimber CT5-V ZVFP1C 1100
MacGruber CT5-V BGRTBD 1100
Jameson's Viggen CT4-V BGVDD3 02/07/2022 3100
Gabels BlackWing CT5-V BCCV2C N0860310 3800
Toothaiker CT4-V BDPXG4 01/24/2022 3400
xeerohour CT4-V BGWDCM 02/07/2022 3100
Kimkeys99 CT5-V BHBXRX 1100
kngtodd CT5-V ZSGRFC N0860321 3800
ilber CT5-V BGVXWW 1100
rstarkeytn CT5-V BGGZ1G 1100
Throat Yogurt CT4-V BGZR29 1100
Metal4all6 CT4-V BHHG6B 02/07/2022 3100
Ls6 CT5-V BCFNT4 1100
jonnywaffles11 CT4-V BDNKR8 02/14/2022 3000
Racer Flex CT5-V ZWXNFT 02/21/2022 3100
Kevin8640 CT5-V ZMRCWH 1100
umop 3p!sdn CT5-V ZNKS0B 1100
565565 CT5-V BGKCP5 01/31/2022 3400
RunR4Life65 CT5-V BHSC19 1100
V_G_M_3pedalonly CT5-V ZZMF7C 1100
shiftdown CT4-V ZZBN6B 01/24/2022 3400
RYAN021C CT4-V BHJQV4 1100
Megamike55 CT5-V BGMZPR 1100
Jerry CT5-V BHJFRV 1100
Patrick_Bateman CT4-V ZZTBS5 N0410430 3800